Osobní profil

Vítám vás na stránkách.

Jmenuji se Michaela Vodová. V roce 2011 jsem ukončila magisterské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v oboru Pedagogika volného času diplomovou prací “Sekundární prevece drogových závislostí”. K náhledu zde. V roce 2017 jsem na téže fakultě ukončila studium oboru Sociální a charitativní práce bakalářskou prací “Sociální pracovník jako koordinátor případu v domácí hospicové péči”. K náhledu zde. Jsem také způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu jako “všeobecná zdravotní sestra”.

Momentálně jsem třetím rokem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v “Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii” (PBSP® z anglického Pesso Boyden System Psychomotor®). Po úspěšném absolvování výcviku budu nabízet psychoterapeutické služby. Prozatím využívám prvky metody PBSP v rámci své soukromé terapeutické praxe. PBSP je psychoterapeutická metoda zaměřená na léčení poruch vztahově emocionálního vývoje. Další informace o metodě najdete na stránkách asociace PBSP CZ, z.s., které jsem členkou, nebo také na mých stránkách v blogu.

Jako zdravotní sestra a sociální pracovnice jsem se věnovala práci se seniory, drogově závislými osobami a umírajícími vč. pečujících a blízkých osob.

V minulosti jsem absolvovala řadu odborných seminářů a stále se vzdělávám. Zaměřuji se na témata vyrovnávání se se ztrátou, doprovázení umírajících a práci s tělem pomocí různých technik, kde základem je všímavost k sobě a rozvoj soucitu se sebou. Více informací o mých zájmech a zaměřeních jsem popsala v příspěvku “moje cesta k sobě” <odkaz>.