Nejcennější dar, jenž můžeme druhému člověku nabídnout, je naše plná pozornost.

Thich Nhat Hanh